chaise - Midj 27 Produits

27 Produits
 Chaise contemporaine / tapissée / en tissu...

Chaise contemporaine / tapissée / en tissu...NUVOLA ATS by Midj R&D

 Chaise contemporaine / tapissée / luge /...

Chaise contemporaine / tapissée / luge /...COVER ATT T by Midj R&D

 Chaise contemporaine / tapissée / piètement...

Chaise contemporaine / tapissée / piètement...COVER ATT F by Midj R&D

 Chaise contemporaine / tapissée / avec accoudoirs...

Chaise contemporaine / tapissée / avec accoudoirs...NUVOLA ATB by Midj R&D

 Chaise contemporaine / tapissée / en tissu...

Chaise contemporaine / tapissée / en tissu...JOE by Midj R&D

 Chaise contemporaine / tapissée / empilable...

Chaise contemporaine / tapissée / empilable...KRONO

 Chaise contemporaine / tapissée / en tissu...

Chaise contemporaine / tapissée / en tissu...KING

 Chaise contemporaine / tapissée / avec accoudoirs...

Chaise contemporaine / tapissée / avec accoudoirs...JOE P M by Midj R&D

 Chaise contemporaine / tapissée / avec accoudoirs...

Chaise contemporaine / tapissée / avec accoudoirs...ISTAR DPA by Midj R&D

 Chaise contemporaine / à bascule / en résille...

Chaise contemporaine / à bascule / en résille...GUAPA DNA

 Chaise contemporaine / tapissée / en tissu...

Chaise contemporaine / tapissée / en tissu...FOREST PA

 Chaise contemporaine / tapissée / en tissu...

Chaise contemporaine / tapissée / en tissu...ELETTRA

 Chaise contemporaine / tapissée / en tissu...

Chaise contemporaine / tapissée / en tissu...DANNY P by Midj R&D

 Chaise contemporaine / tapissée / en tissu...

Chaise contemporaine / tapissée / en tissu...COVER L by Midj R&D

 Chaise contemporaine / tapissée / en cuir

Chaise contemporaine / tapissée / en cuirSOFFIO CU by Area 44

 Chaise contemporaine / tapissée / empilable...

Chaise contemporaine / tapissée / empilable...ZELIG S by Paolo Vernier

 Chaise contemporaine / tapissée / avec accoudoirs...

Chaise contemporaine / tapissée / avec accoudoirs...VIVO P by Walter Hösel

 Chaise contemporaine / tapissée / médaillon...

Chaise contemporaine / tapissée / médaillon...REVOLUTION S SF by Midj R&D

 Chaise contemporaine / tapissée / avec accoudoirs...

Chaise contemporaine / tapissée / avec accoudoirs...PORTOFINO by Cappellini & Licheri

 Chaise contemporaine / tapissée / pivotante...

Chaise contemporaine / tapissée / pivotante...ITALIA X by Jacopo Giagnoni